Website

Onze website heeft een open en een besloten gedeelte.
Het open gedeelte bevat algemene informatie over het vrouwennetwerk en over de verschillende bijeenkomsten.
Het besloten gedeelte is bestemd voor de leden en bevat de profielen van de verschillende leden.

Waar en wanneer

Elke eerste maandag van de maand - behalve in de zomervakantie - is er een bijeenkomst. Tijdens de netwerkavonden wordt een thema uitgediept of een organisatie bezocht en er wordt gezamenlijk gedineerd.
De bijeenkomsten vinden plaats bij Dennis Cooking Place aan de Stavangerweg 21-22 in Groningen verlopen doorgaans volgens een min of meer vast schema, te weten:

  • 17.30 – 18.00 uur: inloop en bijpraten onder het genot van een drankje
  • 18.00 – 19.00 uur: lezing
  • 19.00 – 21.00 uur: diner

Contributie

Aan het bijwonen van de bijeenkomsten zijn kosten verbonden.

De leden voldoen deze kosten middels de jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en aan de leden meegedeeld. De leden ontvangen (uiterlijk in het tweede kwartaal van) ieder jaar een factuur voor de contributie. 

Voor (oud)leden bestaat de mogelijkheid om sponsor van het vrouwennetwerk te blijven. Per jaar wordt daarvoor een bedrag van in rekening gebracht. Daar staat tegenover dat 2 bijeenkomsten naar keuze bijgewoond kunnen worden.

Introducees zijn twee keer welkom als gast. Ook hiervoor worden kosten in rekening gebracht. 

Interesse

Wil je meer weten of lid worden?

Neem dan contact op met ons per e-mail of bel/app naar één van de bestuursleden.

Voordat je lid wordt, heb je de mogelijkheid om twee bijeenkomsten als introducee bij te wonen.

Lidmaatschap opzeggen?

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk door voor 1 november de opzegging per e-mail naar het secretariaat te mailen.