JE BENT HIER: HOME > BESTUUR & COMMISSIES

Inloggen
E-mailadres:
Wachtwoord:

onthouden
   Wachtwoord vergeten?

Bestuur en commissies

Bestuur

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
Voorzitter: Ineke Bonder
Penningmeester: Diana Steenbergen
Secretaris: Sita Hes

Het Vrouwen Netwerk Groningen is een stichting met een bestuur van 3 tot 5 personen. Er is een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Optioneel bestaat de mogelijkheid om 2 algemene bestuursleden toe te voegen.

Jubileum 2013

In het najaar van 2013 hebben we het 35 jarig jubileum gevierd. Tijdens dit lustrum hadden we een speciaal programma met als thema: Ont-keten je (vrouwelijke) brein. Prof. Dr. Theo Compernolle heeft ons meegenomen hoe we zonder het te weten ons breinwerk ondermijnen door altijd verbonden te willen zijn, multi te tasken (ook vrouwen!), gebrek aan slaap en stress.. Een impressie van dit jubileum vind je in bijgevoegde handout.

Programmacommissie

De programmacommissie draagt zorg voor de invulling van de netwerkavonden. Hiermee vormt zij het hart van het Vrouwennetwerk Groningen. Spreeksters vertellen gedurende een uur over hun vak/beroep of roeping of nieuwe ontwikkelingen.

Daarnaast wordt er minimaal 1 x per jaar ruimte gemaakt voor workshops. Ook hebben we 1 x per jaar een avond waar de talenten en ervaringen van de eigen netwerkleden aan de orde komen. Op deze manier leren we elkaar goed kennen.

Indien mogelijk gaan we op bedrijfsbezoek. De commissie ontwikkelt ideeë voor onderwerpen en werkt deze verder uit. Ook het regelen van ruimte, sprekers en/of het organiseren van activiteiten zijn taken van de programmacommissie. Jaarlijks kunnen nieuwe vrouwen zich aanmelden voor deze commissie. Contactpersoon is Ingrid Bousema.

Lees verder: Links


 Onze bijeenkomsten

Maandag 03-06-2019 17.30

Autonomie & conceptuele vrijheid zijn fundamenteel

Woensdag 08-05-2019 13.00 uur

Workshop Geluk

Maandag 06-05-2019 17.30 uur bij de Sleutel

schoonheid van de (vrouw en) kunsten

Maandag 01-04-2019 17.30 uur

Grietje Kalfsbeek, directeur van Wedeka

Maandag 04-03-2019 17.30 uur

Honderd jaar vrouwenkiesrecht

Maandag 04-02-2019 17.30

Zakenvrouw van de wereld

Maandag 07-01-2019 17.30

Bouwen aan ons netwerk

Maandag 03-12-2018 17.30 uur

Annemarie Heite

Maandag 05-11-2018 17.30

Ada Kruiter, duurzaam ondernemen

Maandag 15-10-2018 12.00 uur

Jubileum Bijeenkomst

Maandag 01-10-2018 17.30

werken in een crematorium

Maandag 03-09-2018 17.30

Van juf naar biologische boerin

ontmoeten, inspireren en stimuleren